نصرت۔ چشمِ مستِ عجبے - حضرت صوفی آفتاب حسین شاہ قادری، سہروردی، ابوالعلائی، نقشبندی، مجددی، چشتی صابری، نظامی،جہانگیری، نقیبی

Go to content

Main menu:

نصرت۔ چشمِ مستِ عجبے

صوفیانہ کلام > رنگِ خسرو
 

چشمِ مستِ عجبی ۔ رنگِ خسرو

چشم مست عجبی زلف دراز عجبی
مئے پرستی عجبی فتنہ طراز عجبی

بہر قتلم چوں کشد ، تیغ نہم سر بسجود
او بہ ناز عجبی من بہ نیاز عجبی

صید کردی دل عالم چہ تماشا کر دی
دیدہ بازی عجبی زلف دراز عجبی

بوالعجب حسن و جمال و خط و خال و گیسو
سرو قد عجبی قا مت ناز عجبی

وقت بسمل شدنم چشم بر ویش باز است
مہربانی  عجبی بندہ نواز عجبی

حق مگو کلمہ کفر ست درینجا خسرو
راز دانی عجبی صاحب راز عجبی

 
Back to content | Back to main menu